ประวัติบริษัท

History

​ปัจจุบันบริษัทมีศูนย์การค้าและโรงแรมภายใต้การบริหารงานทั้งสิ้น 3 โครงการ แบ่งเป็นศูนย์การค้า 2 โครงการและโรงแรมอีก 1 โครงการ โดยในปี 2558 บริษัท ได้เปิดให้บริการโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งมีแผนในการขยายโครงการศูนย์การค้า จำนวน 1 โครงการ คือ ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม และโรงแรมระดับ 3-4 ดาว จำนวน 2 โครงการ ภายในระยะเวลา 3-4 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจให้เช่าและบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 2 แห่ง คือ โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ และโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย รายได้ธุรกิจศูนย์การค้าประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้ค่าส่วนกลาง และรายได้ค่าที่จอดรถ โดยบริษัทมีขั้นตอนการพัฒนาโครงการศูนย์การค้า เริ่มต้นจากการศึกษาความเป็นไปได้ของที่ดินที่จะซื้อมาพัฒนาโครงการ การลงทุนซื้อที่ดินการออกแบบโครงการ ศึกษาผลกระทบของโครงการ การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง การควบคุมและการบริหารโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และการวางส่วนผสมของสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้ง หาผู้เช่าพื้นที่หรือลูกค้าเข้าโครงการในช่วงที่อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการจนกระทั่งเต็มพื้นที่เช่าของโครงการก่อนที่จะเปิดให้บริการศูนย์

โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เป็นศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัย ตั้งอยู่บริเวณใจกลางประตูน้ำและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมแหล่งแฟชั่นค้าส่งครบวงจร ประกอบด้วยร้านค้าส่งมากกว่า 2,300 ร้านค้า ภายในโครงการได้มีการจัดโซนสินค้าหรือร้านค้าอย่างเป็นหมวดหมู่ ทั้งเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี กระเป๋า เครื่องหนัง รองเท้า เครื่องประดับ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน ทำให้โครงการเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้เช่าพื้นที่ และกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

ธุรกิจโรงแรม

ในปัจจุบัน บริษัทได้ประกอบธุรกิจโรงแรม 1 แห่ง คือ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ระดับ 4 ดาว ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งให้บริการด้านห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สระว่ายน้ำ สปา ฟิตเนส เป็นต้น บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจโรงแรมด้วยการว่าจ้างผู้บริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียง เพื่อบริหารโรงแรมของบริษัทให้ได้ตามมาตรฐานสากลซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในบริการของโรงแรม ในปัจจุบัน บริษัทได้เข้าทำสัญญาจ้างบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) กับเครือ Accor ซึ่งเป็นเครือการบริหารโรงแรมในระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงรายหนึ่ง เพื่อให้ทำหน้าที่บริหารจัดการโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เป็นเวลานาน 10 ปี นับตั้งแต่โรงแรมดังกล่าวเริ่มเปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554

ธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ในปัจจุบัน บริษัทมีธุรกิจจำหน่ายศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม 1 แห่ง ตั้งอยู่บนชั้น 6 ภายในโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เพื่อจำหน่ายอาหารไทยและนานาชาติมีจำนวน 23 ร้านค้า ร้านเครื่องดื่มมีจำนวน 3 ร้านค้า และร้านค้าขนมหวานอีกจำนวน 18 ร้านค้า และ ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมที่นั่งเพื่อรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการมากกว่าจำนวน 1,000 ที่นั่ง

 • พ.ศ.2545
  ​จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอส.พี.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (SPC) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อเริ่มพัฒนาและก่อสร้างโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
  ​จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด (SPT) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 60 ล้านบาท บริษัทยังไม่ได้มีการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด
 • พ.ศ.2546
  ​เริ่มก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ส่วนแรก และเปิดขายกรรมสิทธิ์พื้นที่ เพื่อการพาณิชย์และพื้นที่พักอาศัยภายในโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ส่วนแรก
 • พ.ศ.2548
  ก่อสร้างโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ส่วนแรกแล้วเสร็จ มูลค่าเงินลงทุนก่อสร้างประมาณ 1,500 ล้านบาท และเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
 • พ.ศ.2549
  ​ก่อสร้างโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ส่วนที่พักอาศัย(คอนโดมิเนียม) แล้วเสร็จ และได้เปิดให้เข้าพักอาศัย
 • พ.ศ.2550
  ​​บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด (SPT) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
 • พ.ศ.2551
  ​​เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ส่วนขยาย
 • พ.ศ.2553
  ​เปิดดำเนินการโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ส่วนขยาย
 • พ.ศ.2554
  เปิดดำเนินการโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ บนชั้น 6 – ชั้น 25 ของอาคารโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ส่วนขยาย
  บริษัทและกลุ่มเกษรซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารโครงการศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในย่านราชประสงค์ ได้ร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด โดยบริษัทและกลุ่มเกษรได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.90 เท่ากัน เพื่อก่อสร้างและบริหารโครงการทางเดินลอยฟ้าจากสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอสชิดลมมายังโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์โครงการเดอะ มาร์เก็ต บายแพลทินัม (โครงการในอนาคต) และศูนย์การค้าที่สำคัญในย่านราชประสงค์
 • พ.ศ.2555
  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เพื่อเข้าประมูลสิทธิการเช่าที่ดินในย่านราชประสงค์จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 683 ล้านบาท ในปี 2556
 • พ.ศ.2556
  ​​ บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด โดยได้ออกหุ้น สามัญจำนวน 683,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 683 ล้านบาท ทำให้ บริษัท เอส.พี.ที.แมเนจเมนท์ จำกัด มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด ร้อยละ 99.99 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1,940 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 19.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับการควบรวม (amalgamation) บริษัท 9 บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่
  • บริษัท เอส .พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด
  • บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
  • บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จำกัด
  • บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด
  • บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอสโซซิเอทส์ จำกัด
  • บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จำกัด
  • บริษัท คณาสิน แมเนจเมนท์ จำกัด
  • บริษัท บาร์บาร่า แมเนจเม้นท์ จำกัด
  • บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
  บริษัทข้างต้นมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่และให้บริการในโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ทั้งส่วนแรกและส่วนขยาย รวมถึงการดำเนินธุรกิจของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
 • พ.ศ.2557
  บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 19.7 ล้านบาท
  บริษัทได้ลงทุนซื้อที่ดิน ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนเงิน 32.1 ล้านบาทจากกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการโรงแรม
  บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วหุ้นละ 25 บาท ในราคาหุ้นละ 15.49 บาท เป็นเงินรวม 30,980 บาท จากกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เพื่อให้บริษัทดังกล่าวทำหน้าที่บริหารจัดการอาคารภายในกลุ่ม
  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ใช้ชื่อว่า “บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ราคาหุ้นละ 100 บาท เป็น 1 บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวน 1,946.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทซึ่งชำระเต็มมูลค่าแล้ว
  นอกจากนี้ ที่ประชุมฯยังมีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจาก 1,946.5 ล้านบาท เป็น 2,800.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 853.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 153.5 ล้านหุ้น ตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 153.5 ล้านบาท ซึ่งได้มีการดำเนินการจนเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 และบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) จำนวน 700 ล้านหุ้น
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาเช่าโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย กับบริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 • พ.ศ.2558
  โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558
  บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก(IPO) จำนวน 700 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.4 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 5,180 ล้านบาท ในเดือนมีนาคม 2558
  หุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
  เริ่มก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าโครงการบางกอก สกาย ไลน์ เชื่อมทางเดินลอยฟ้าจากรถไฟฟ้าบีที เอส สถานีชิดลมเข้าสู่โครงการ เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม และโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
  บริษัทเริ่มดำเนินการตอกเสาเข็มและการก่อสร้างโครงการเดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม ในปลายเดือนธันวาคม 2558
ธุรกิจหลักของบริษัท