เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร 1 อัตรา


สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

หน้าที่รับผิดชอบโดยย่อ
  • ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
  • ปิดงบการเงิน
  • จัดทำข้อมูลหรือรายงานซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดทุนและมุมมองต่างๆจากบุคคลภายนอกให้แก่ผู้บริหาร
  • จัดทำรายงานบัญชีส่งผู้บริหาร
คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 25-30 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

  • ปิดงบการเงินได้ มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม My Account จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้ v lookup,ใช้สูตร if ได้
  • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

โทร. 02 121 8000 ต่อ 163

โทร. 02 121 9999 ต่อ 21

สนใจส่งประวัติได้ที่

อีเมล์: hrd@theplatinumgroup.co.th