ตำแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร สำนักงานใหญ่ 1 อัตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

โทร. 02 121 8000 ต่อ 163

โทร. 02 121 9999 ต่อ 21

สนใจส่งประวัติได้ที่

อีเมล์: hrd@theplatinumgroup.co.th