งานบุญทอดกฐินปี 2554 – วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เดอะแพลทินัม กรุ๊ป เป็นเจ้าภาพจัดงาน "ทอดกฐินสามัคคี จำนวน 999 กอง เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารที่พัก สถานที่อบรมเยาวชน สร้างอาคารปฏิบัติธรรม ที่พักสำหรับพระภิกษุสงฆ์และโรงอาหารผู้ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี

ปี 2555 – วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2555 เดอะแพลทินัม กรุ๊ปร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างหอพระแก้วไม้สักกุฏิกัมฐานปรับแต่งภูมิทัศน์รอบรูปเหมือนพระครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ภายในงานมีการทำบุญตักบาตร รับศีล รับพร บวงสรวงเทพเทวดา หล่อพระวางศิลาฤกษ์หอพระแก้ว พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และฟังธรรมมะเทศนา

ปี 2556 – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เดอะแพลทินัม กรุ๊ป ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี เงินร่วมทำบุญ 1,000,000 บาท เนื่องในวโรกาสมหามงคล 100 ปี น้ำพระทัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดศรีกีรติวิหาร เมืองกิรติปูร์ ประเทศเนปาล

แกลเลอรี่ภาพ