ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมมอบดอกไม้ และของที่ระลึกให้ คุณชาญชัย พันธุ์โสภาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า นำโดย ร้าน Classic Accessories, ร้าน 96 Studio,ร้าน V Channel, ร้าน Model Kids, และร้าน Shirtfolding ใน ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ร่วมมอบดอกไม้ และของที่ระลึกให้ คุณชาญชัย พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  เพื่อเป็นกำลังใจ และแสดงความขอบคุณ ในการพัฒนาธุรกิจ และส่งเสริมผลักดันสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ ในการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

แกลเลอรี่ภาพ