บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ PLAT รับรางวัลนายชาญชัย พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ PLAT รับรางวัล"นักบริหารดีเด่นประจำปี 2559" ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง จากฯพณฯพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับรางวัลดังกล่าวได้คัดเลือกนักบริหารที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สามารถบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรได้ดี รวมถึงความมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ที่ผ่านมา

แกลเลอรี่ภาพ