ภาพบรรยากาศ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการ มูลนิธิฯให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ “สัปดาห์ดอกป๊อบปี้บาน วันทหารผ่านศึก 2560"คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ คุณหญิงทรงสมร คชเสนี กรรมการจัดการมูลนิธิฯ ให้เกียรติมาเยี่มชมบูธ จำหน่ายดอกป๊อบปี้ ของมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระชาชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่เสียสละปกป้องประเทศชาติ โดยมี คุณณัฐรินทร์ พยุงวงศ์ ผู้อำนวนการฝ่ายขายและการตลาด และคุณสุกัญญา สิเด็น ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ให้การต้อนรับ ที่ศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ 

แกลเลอรี่ภาพ