เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป สนับสนุนข้าวชาวนาอีสานใต้บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญทุกท่าน ร่วมอุดหนุนข้าวหอมมะลิ 100 % ปลอดสารพิษ สดใหม่จากท้องทุ่งนา โดยคัดสรรและบรรจุถุงด้วยมือ จากกลุ่มชาวนาอีสานใต้  ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และนครราชสีมา จำหน่ายในราคาพิเศษ 3 ก.ก. 100 บาท ,5 ก.ก. 150 บาท,  1 ก.ก. ราคา 35 บาท  นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP (ผ้าไหม) ทอจากฝีมือชาวบ้าน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 00.00 น. ณ ตลาดนีออน ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (ถ.เพชรบุรี 23-29)

แกลเลอรี่ภาพ