พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธจำหน่ายดอกมะลิ ที่ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ จำหน่ายดอกมะลิใน เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ โดยมีคุณชาญชัย พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้การตอนรับ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า  เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์   เมื่อเร็วๆนี้ 

งานจำหน่ายดอกมะลิในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯโดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมด ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสบทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน    เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์  เมื่อวันที่ 5-8 ส.ค. 59 ที่ผ่านมา

แกลเลอรี่ภาพ