บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 ให้แก่บุตรข้าราชการ พนักงาน สังกัดเขตราชเทวี สถานีตำรวจนครบาล พญาไท และ บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์ โดยเน้นองค์รวมของการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย” ได้จัดโครงการ มอบทุนการศึกษา เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ขึ้น ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐ ที่ต้องการพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรมความดี โดยจะทำพิธีมอบทุนการศึกษารวมทั้งหมดจำนวน 133 ทุน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 723,000 บาท

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม