เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 9,999 ดอก ใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ 

คุณชาญชัย  พันธุ์โสภา(ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบดอกไม้จันทน์จำนวน 9,999 ดอก จากกิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส่งดวงใจ น้อมอาลัย...แด่พ่อ”   ให้กับดร. กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานเขตพระนคร ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนตุลาคม  โดยได้รับความร่วมมือในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จากผู้บริหาร พนักงาน ผู้ประกอบการ ลูกค้า และประชาชนจิตอาสา ภายในศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี พร้อมมอบเงินบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิฯ ณ บริเวณโซน 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เมื่อเร็วๆ นี้วีดีโอสาธิตการทำดอกไม้จันทน์ - ดอกดารารัตน์วีดีโอสาธิตการทำดอกไม้จันทน์ - ดอกกุหลาบ