เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป รับประกาศนียบัตรต่อต้านทุจริตนายสุรงค์ บูลกุล (ที่ 2 จากซ้าย)  กรรมการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption” (CAC) มอบใบประกาศนียบัตรรับ รองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ให้กับ นายชาญชัย พันธุ์โสภา (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด ในโอกาสผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก CAC  ณ โรงแรม เรอเนสซองส์ กรุงเทพ  ที่ผ่านมา