รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA)คุณชาญชัย  พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) 2017 สาขาความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจขนาดย่อม (SME CSR) จากองค์กร Enterprise Asia เนื่องจากการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในโครงการ The Platinum Empowering SMEs ที่มีวัตถุประสงค์ช่วยส่งเสริมระบบธุรกิจค้าส่งแฟชั่น เอสเอ็มอีไทย ให้เข้มแข็งเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมรองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจสู่อาเซียน  ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพฯ

แกลเลอรี่ภาพ