เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป มอบเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณนาตยา  ศันสนรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานขาย พร้อมคณะผู้จัดการ  บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป  รวบรวมเงินที่ได้จากการบริจาคของประชาชนภายในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์  โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ เดอะ วอร์ฟ สมุย และตลาดนีออน มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านสภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมี คุณพรจิตร  ศรีสุพล   (ที่ 4 จากซ้าย)  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 11