งานจำหน่ายดอกแก้วกัลยา ณ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชันมอลล์ 

            คุณวิไลวรรณ ลายถมยา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรม และจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา คุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ (ที่ 6 จากซ้าย)  กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา พร้อมด้วยคุณกัมพล กรรณภูติ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธจำหน่ายดอกแก้วกัลยา จากสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ซึ่งรายได้จากการจำหน่าย นำเป็นทุนสนับสนุนการจัดฝึกอบรบคนพิการ และช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ การศึกษา การป้องกันความพิการ และ การฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมี คุณชาญชัย  พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ให้การต้อนรับ  ณ ชั้น 1 โซน 1 ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม งานจำหน่ายดอกแก้วกัลยา จัดโดยสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อดอกไม้ ที่ประดิษฐ์จากคนพิการของสำนักส่งเสริมอาชีพคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ว่า “ดอกแก้วกัลยา”  รายได้จากการจำหน่ายช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ การศึกษา การป้องกันความพิการ และ การฟื้นฟูสมรรถภาพขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือคนพิการได้ ตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณ  ชั้น 1 โซน 1 ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

แกลเลอรี่ภาพ