เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป สัมมนา “การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”คุณชาญชัย  พันธุ์โสภา(ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สำหรับระดับผู้บริหาร เพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณนายวรณัฐ เพียรธรรม          (ที่ 3 จากซ้าย) ตำแหน่งวิทยากร / นักวิจัย จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีคุณสมชาย                                    วรุณพันธุลักษณ์ (คนแรกจากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ คุณชลสิญจ์  วัฑฒนาธร (ที่ 7 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารเดอะ แพลทินัม คอนโดมิเนียม เมื่อเร็วๆนี้