สนับสนุนสินค้าด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในโครงการ Buy Social Thailandภาพบรรยากาศ คุณชาญชัย พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมถายภาพคุณสุกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์-เลขาธิการ สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสไทย (Workability Thailand) และกรรมการผู้จัดการวิสาหกิจเพื่อสังคมไนล์คอร์ป  และผู้พิการจำนวน 3 ท่าน  เนื่องในให้การสนับสนุนสินค้าด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในโครงการ Buy Social Thailand “ของคุณภาพ ช่วยสังคม ดี๊..ดี” เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่ภาพ