บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ประจำปี 2560 โดยมีนายสุรชัย โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรข้าราชการพนักงาน สังกัดเขตราชเทวี เขตปทุมวัน สถานีตำรวจนครบาล พญาไท ลุมพินี และ บุตร พนักงาน บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐ ที่ต้องการพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรมความดี โดยพิธีมอบทุนการศึกษามีจำนวนทั้งหมด 182 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,017,000 บาท ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4   ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ