เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ได้รับมาตรฐาน BSI 4 ปีต่อเนื่อง
นายอุดมศักดิ์  สันทิฐิกวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบประกาศนียบัตรแก่ นายชาญชัย  พันธุ์โสภา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป  (มหาชน) เนื่องในโอกาส ศูนย์การค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ได้ผ่านมาตรฐานการให้บริการลูกค้าขององค์กร (BS 8477:2014) และมาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้านความพึงพอใจของลูกค้า (ISO 10002:2014)  เป็นระยะเวลา 4  ปีติดต่อกัน (2558-2561) จากสถาบันมาตรฐานประเทศอังกฤษ (British Standards Institution : BSI) ซึ่งเป็นศูนย์การค้าส่งไทยแห่งแรกของโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการและการบริหารจัดการด้านความพึงพอใจ โดยพิธีมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ  สำนักงาน ชั้น 11 ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์