ปันกัน 2018ร้านปันกันร่วมกับศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ขอเชิญร่วมแบ่งปันสิ่งของสภาพดีให้กับร้านปันกันเพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา

แก่เด็กขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์

 

แบ่งปันได้แล้ว!!

ที่สำนักงาน ชั้น 11 เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ตั้งแต่ 15 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2561