PLAT ทำบุญหล่อเทียนพรรษา 2561
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  โดยมีพระธรรมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และนายสุรชัย  โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป พร้อมด้วย ผู้บริหาร เหล่าพนักงานบริษัท และพุทธศาสนิกชน  เข้าร่วมงาน ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก