เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป มอบหน้ากาก (ผ้า) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันที่ผู้คนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ , เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม พร้อมจับมือให้ผ่านพ้นวิกฤต ไปด้วยกัน จัดทำโครงการ “หน้ากากปันรัก” จำนวน 7,000 ชิ้น เพื่อมอบให้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี สำหรับแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือนแนวหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้ซึ่งเสียสละและเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค และบุคลลากรเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์สำคัญ  เช่น หน้ากาก และ Face Shield ในการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสโรคดังกล่าว 


ดังนั้น ทางคณะผู้บริหารนำโดย คุณสุฐิตา  โชติจุฬางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้นำทีมผู้บริหารและพนักงานขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย  ทางบริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อ วัตถุดิบ อุปกรณ์ อาทิ ผ้ามัสลิน ผ้าสาลู ตลอดจนค่าฝีมือแรงงาน ในการตัดเย็บหน้ากาก (ผ้า) มอบให้กับทางสำนักงานส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคมศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) เพื่อนำไปจัดสรรสนับสนุนการสร้างงานและรายได้ให้ประชาชน ที่อยู่ในโครงการ ให้มีรายได้ ซึ่งทุกคนได้ทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจตัดเย็บอย่างประณีต เพื่อให้ได้หน้า  กากผ้า ที่มีคุณภาพ ส่งต่อความห่วงใยให้กับโรงพยาบาล ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
ทั้งนี้ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอส่งมอบกำลังใจไปยังคนไทยทุกคน โดยเฉพาะ ทีมแพทย์ บุคลลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังความสามารถ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคนไทย จะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเราจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์ ได้ในเร็ววันไปด้วยกัน #CareWithLove

แกลเลอรี่ภาพ