เดอะ แพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม “The Platinum Fashion Mall Empowering SMEs”


ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม กับโครงการ The Platinum Fashion Mall  Empowering SMEs เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการภายในศูนย์ฯ กับการใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ เพื่อนำสู่ความสำเร็จในวิถีการค้ายุคใหม่ 

ด้วยวิกฤติ COVID-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่หันมาใช้ช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้มแข็งและเสริมศักยภาพด้านการตลาด ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จัดกิจกรรมฝึกอบรม Digital Marketing Training : Live ยังไงให้ขายได้” ภายใต้โครงการ The Platinum Fashion Mall Empowering SMEs เพื่อยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการให้สามารถใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ (Digital Tools) ตลอดจนขยายช่องทางการตลาด มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตคอนเทนท์ออนไลน์  อ.วรางคณา จำปาทอง คุณนันท์ชวัล กิตติวรสวัสดิ์ (ยุ้ย) แม่ค้าออนไลน์ เจ้าของเพจ “ยุ้ยที่รักขาค่ะ” และคณะทำงานมากประสบการณ์ ร่วมให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลังความกล้าให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ เช่น การค้นหาตัวตนเอกลักษณ์จุดเด่นสินค้าพร้อมเทคนิคการถ่ายภาพและนำเสนออย่างไรให้ปังปุริเย่ การฝึกเป็นพิธีกรแนะนำสินค้า - ร้านค้าของตนเอง การค้นหาช่องทางการขายออนไลน์ที่เหมาะสม โดยเน้นการนำไปใช้ได้จริง พร้อมประหยัดต้นทุน เพื่อมาส่งเสริมกับช่องทางการขายออฟไลน์หน้าร้าน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภายในงาน ได้รับเกียรติจากคุณจิตตินี จอมปรัชญา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาด และ คุณรัตนธร ลิมป์ไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการตลาด บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ร่วมเปิดงานฝึกอบรม กิจกรรมดังกล่าวโดยได้รับความสนใจจากทางผู้ประกอบการ ภายในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เข้าร่วมเรียนรู้มากกว่า 100 ร้านค้า แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น